Szkolenia brakarskie

Kurs brakarski
Szacunek brakarski drzew na pniu, klasyfikacja, manipulacja i odbiórka surowca drzewnego

Kurs brakarza obejmuje zagadnienia związane z szacowaniem jakości drzew na pniu oraz klasyfikacją manipulacją i odbiórką surowca drzewnego. Szkolenie podzielone jest na dwie część: teoretyczną i praktyczną.

Część teoretyczna szkolenia brakarskiego składa się z cyklu wykładów, na których uczestnicy zapoznają się z tematyką związaną z gospodarką drewnem, budową drewna drzew iglastych i liściastych, wadami drewna okrągłego, szacunkiem brakarskim, klasyfikacją, manipulacją oraz konserwacją surowca drzewnego.

Na zajęciach praktycznych uczestnicy kursu brakarza ćwiczą swoje umiejętności, głównie na placu manipulacyjnym, na którym zgromadzonych jest kilkadziesiąt sztuk dłużyc różnych gatunków i różnej jakości. Ilość i różnorodność zgromadzonego materiału pozwala na zrealizowanie celów szkolenia, jakimi są między innymi nabycie praktycznych umiejętności rozpoznawania i pomiaru wad drewna okrągłego oraz klasyfikacji i manipulacji drewna okrągłego.

Tematyka szkolenia z manipulacji i sortymentacji surowca drzewnego realizowana jest w ciągu 70 godzin szkoleniowych, z czego 30 godzin to zajęcia teoretyczne i 40 godzin to zajęcia praktyczne. W sumie kurs brakarza trwa 7 dni.

Najbliższe szkolenia brakarskie:
terminy wkrótce!

Cena kursu brakarskiego:
bez usług dodatkowych – 1800 zł
z noclegami – 2100 zł
z noclegami + obiady – 2500 zł
z noclegami + śniadania, obiady, kolacje – 2800 zł

ZAPRASZAMY