Szacunek brakarski drzew na pniu

Szacowanie jakości drewna na pniu, przed ścinką drzew

Oferta:

  • szacunki brakarskie;
  • wycena wartości drewna drzew na pniu;
  • przygotowanie operatu brakarskiego;
  • określanie wieku drzew;
  • porady w zakresie gospodarki drewnem;
  • nadzór nad pozyskaniem drewna;
  • porady w zakresie gospodarki leśnej.

Szacunek brakarski wykonujemy na pniu, przed ścinką i obaleniem drzew, w celu ustalenia miąższości i jakości drewna. Przygotowany przez nas operat brakarski jest dokumentem na podstawie, którego określić można wartość drewna jeżeli Zamawiający planuje całkowite lub częściowe rozliczenie wykonanych prac pozyskanym drewnem.

Jedną z metod szacunku brakarskiego drzew na pniu jest metoda posztuczna. Polega ona na ocenie każdego drzewa przeznaczonego do wycinki. Metodę tą stosujemy w dojrzałych drzewostanach, przy niewielkiej liczbie drzew, w innych przypadkach na zlecenie Zamawiającego. Szacunek obejmuje określenie przynależności rodzajowej (gatunkowej) drzewa, pomiary pierśnicy i wysokości drzewa, ocenę jakości na podstawie  widocznych wad drewna okrągłego. Dodatkową usługą jest ustalenie wieku drzewa lub drzew.