Wycena surowca drzewnego

Wycena wartości drewna
Klasyfikacja drewna okrągłego na podstawie cech jakościowych i wymiarowych

Oferta:

  • klasyfikacja jakościowo-wymiarowa drewna;
  • ustalenie miąższości surowca drzewnego;
  • określenie gatunku drewna;
  • wycena wartości drewna;
  • obmiar, wyceny i opinie brakarskie;
  • szacowanie wartości biomasy.

Wycena surowca drzewnego, czyli klasyfikacja drewna okrągłego na podstawie cech jakościowych i wymiarowych

Wartość drewna okrągłego ustalamy na podstawie rodzaju drewna, pomiaru surowca drzewnego oraz oceny jego jakości na podstawie widocznych wad drewna okrągłego. Gatunek drewna ustalany jest na podstawie makroskopowych cech drewna oraz kory. Pomiar i ocena jakości wykonywane są zgodnie z przedmiotowymi normami lub według wymagań zamawiającego.
Właściwa wycena drewna następuje po ustaleniu miąższości surowca w klasach jakości oraz jego aktualnej ceny rynkowej.

Wycena brakarska wykonywana jest także w przypadku przeznaczenia surowca na cele energetyczne. Opinia brakarska jest niezbędnym dokumentem w obrocie biomasą. Wycena biomasy dzieli drewno na pełnowartościowe i niepełnowartościowe. Do energii ze źródeł odnawialnych nie zalicza się energii elektrycznej lub ciepła wytworzonego z drewna pełnowartościowego.